Мисия и цели

Проектът Младежки икономически форум (МИФ) стартира през 2004 в УНСС. Постепенно събитието се превърна в ежегодна традиция, посещавана от стотици студенти от университета. В следващите няколко издания формата на МИФ започна да се разширява и в него участваха студенти от цялата страна и млади хора от бизнеса. МИФ се разрастна до едно от най-значимите събития организирани за студентите в България и заемаше важна част в календара на УНСС. Ние от Студентски съвет при УНСС имаме желание да продължим тази традиция и Младежкия икономически форум да се организира всяка година в Университета за национално и световно стопанство.

Мисията на проекта е да се създаде най-големият икономически форум в България, на който студенти, младежи и представители на бизнеса от цялата страна ще могат да споделят, дискутират и създават идеи по водещите икономически проблеми в страната.

Нашите цели са:

1. Да се продължи традицията по провеждане на икономически форуми в УНСС.

2. Да се разшири мащаба на форума на национално ниво

3. Да дадем възможност на младите хора в България активно да участват в обсъждането и решаването на основни икономически проблеми за страната.

4. Да се утвърди и засили връзката между студенти и бизнес.