Често задавани въпроси

1) В какъв формат ще протече МИФ 2015?

„11 години Младежки икономически форум” се състои от три вида събития:

- Публични срещи – лекциите, изнесени в рамките на „11 години Младежки икономически форум”, ще бъдат със свободен достъп и не е нужна предварително да се заяви желание да присъствие. Участниците следва да се запознаят с програмата на МИФ 2015 и да заповядат в съответния ден на съответното място.

- Обучения – достъпът до тази форма става само след коректно попълване на заявка. Регистрацията става онлайн на уеб адрес: www.mif-unwe.org, в срок до 22 ноември 2015, 23:59 часа.

Всички регистрирани участници ще получат електронно писмо с информация дали са одобрени.

ВАЖНО: За някои от обученията имат ограничен брой участници, които ще бъдат подбрани от обучаващите на база мотивацията, посочена в заявката за участие.

2) Студенти от други ВУЗ-ове могат ли да вземат участие в МИФ 2015?

Да, в концепцията на „11 години Младежки икономически форум” е заложено право на участие да имат всички студенти (вкл. Еразъм или пребиваващи по други програми и проекти), които са подали коректна заявка за участие в обученията или са дошли в съответния ден и час за провеждане на публична среща.

3) Възможно ли е да участвам в МИФ 2015, ако не съм студент?

Да, в МИФ 2015 могат да вземат участие всички ученици, семестриално завършили и/или дипломирани студенти, млади предприемачи, студенти с прекъснати студентски права, вече завършили лица, млади хора, непреминавали през висше учебно заведение и др.

Кандидат-участниците трябва да имат интереси в областта на създаването и управлението на бизнес в България.

4) Как да се запиша за участие в обученията на МИФ 2015, ако не съм студент?

Лицата, желаещи да вземат участие в обученията на „11 години Младежки икономически форум”, задължително избират заглавията на тези, които отговарят на интерсите им, и попълват заявка за участие.

a) За ученици:

✔ Задължително се попълват „Име и фамилия”, „Имейл”, и „Телефон”

„Специалност”, ако е приложимо, в противен случай „N/A”, “No”, “Не” или друго

„Курс” – попълва се в кой клас е участникът (напр. 12кл.)

„Университет” – поставя се името на училището (напр. I АЕГ)

b) За лица непреминавали през висше учебно заведение:

✔ Задължително се попълват „Име и фамилия”, „Имейл”, и „Телефон”

„Специалност” - „N/A”, “No”, “Не” или друго

„Курс” – „N/A”, “No”, “Не” или друго

„Университет” – „N/A”, “No”, “Не” или друго

c) За семестриално завършили и/или дипломирани студенти и студенти с прекъснати студентски права:

✔ Задължително се попълват „Име и фамилия”, „Имейл”, и „Телефон”

„Специалност” – „Завършена/прекъсната” + специалността, по която сте се обучавали ( напр. Завършил Индустриален мениджмънт)

„Курс” – „N/A”, “No”, “Не” или друго

„Университет” – „Завършил/прекъснал” + университета, в който сте се обучавали (напр. Прекъснал РУ)

ВАЖНО: Посочените данни за попълване са само примерни, с цел улесняване на процеса по подаване на заявки за участие. Ще се считат за успешни всички заявки с разбираемо съдържание!

5) Задължително ли е да уча или да съм завършил специалност с икономическа насоченост?

Не, не е задължително! Идеята на МИФ 2015 е да даде полезни знания и съвети на хора с предприемачески дух и идеи във всяка сфера на заобикалиящата ни среда. МИФ 2015 е ориентиран към всички млади хора, които желаят да развиват бизнес в Бългрия, незасимисимо от сферата.

6) Има ли лимит на броя обучения, в които мога да взема участие, в рамките на МИФ 2015?

Лимитът за участие в броя на обученията на МИФ 2015 е 3 обучения. Всеки кандидат-участник може да подаде заявка от за едно до три практически работилници. Участниците попълват мотивация за всяко обучение по отделно.

Мотивации от типа „Написаното за по-горното обучение се отнася и за това”, не се приемат!

7) Има ли такси за участие в Младежки икономически форум 2015?

Такси за участие МИФ 2015 НЯМА – ако някой поиска от вас сума, за да подадете зявка за участие или за да бъдете одобрен, молим да се свържете с нас незабавно на посочените контакти.

Целта на организаторите и партньорите на МИФ 2015 е да се даде на младите хора в България възможност да се запознаят с различни възможности и гледни точки, свързани с икономическата обстановка в България.


Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с екипа на МИФ 2015 чрез контакт формата в уеб сайта или във Фейсбук страницата на събитието