Обучения

Как да съставим портфолио от печеливши инструменти ? - KAROLL -

Как да съставим портфолио от печеливши инструменти?

Казус: Япония и Втората Азиатска Валутна Криза – предизвикателството пред портфолио мениджъра

Водещ на обучението

Георги Ангелов - Мениджър Бизнес развитие в ИП Карол

Изискванията

Студенти минимум трети курс, икономически и финансови специалности, интереси и познания за инвестициите, валутните и финансовите пазари.

Брой участници

2 групи по 10 човека, общо 20 човека.

Час на обучението

10:00 на 30.11.2016г.

Управление на проекти - Алианц България -

Основни точки, които ще бъдат засегнати:

• Въведение в управлението на проекти

• Health check на организацията

• SWOT анализ; Benchmarking

• Дефиниране на целите на проекта

• Работа по групи

• Анализ на първопричините за проблемите - структуриране на решение

• Дефиниране на ключови показатели на представянето

Водещ на обучението

Генчо Керезов - Главен мениджър на Академия „Алианц България”

Критерии за селекция

Обучението е подходящо за студенти с поне 1 година професионален опит в корпоративна среда, предприемачество или студентски/младежки организации. Кандидатурите се приемат с кратък отговор на въпрос "Защо искам да усвоя основите на управлението на проекти?"

Брой участници

21 човека

Час на обучението

14:30 на 29.11.2016г.

Маркетинг стратегия с първата бира на България - Каменица -

Описание

Ще имате възможност да се запознаете с част от маркетинг екипа на Каменица АД и да разберете добрите пратки, които прилагат, както и как успяват да да бъдат №1 за потребителя. Ще може да разберете какви са нуждите на консуматорите на бира и какво ги мотивира при избора, с какво пазара на бира е различен от този в останалата част на Европа.

В отбор от 7 човека по 3 групи ще имате възможност да разработите маркетинг казус в рамките на час. Уъркшопа ще е насочен към това каква стратегия да предприеме една компания, ако иска да се развива на българския пазар на бира.

Брой участници

21 (3 групи по 7)

Час на обучението

14:00 на 30.11.2016г.

One game. 60 minutes. Lots of experience. Are you up for it? - AIESEC -

Описание

Има 4 универсални качества, които са високо ценени от всеки работодател, но въпреки това не се преподават в университета. В АИЕСЕК УНСС вече 26 години се опитваме да създадем платформа за младите хора да развиват себе си и уменията си. Сега, за 60 минути ще имате възможността да участвате в специално приготвен за вас уоркшоп, да се запознаете с 4-те качества и да усетите на практика защо те са толкова важни в една работна среда!

Брой участници

4 отбора по 5 човека в отбор.

Час на обучението

14:15 на 30.11.2016г.

Съдържание срещу послание, когато търсим работа - Job Tiger -

Описание

Целта на дискусията е да се набележат накратко основните добри практики при подготовката за търсене на работа и провеждане на интервю. Ключов фактор в посоката на дискусията ще даде любопитството на студентите и младежите, което ще насочи разговора към интерсите на аудиторията.

Ще бъдат набелязани и по-популярните професии на бъдещето.


Кандидатурата става с отговор на въпроса "Най-много искам да науча"

Водещ на обучението

Аглая Христова - Recruitment Team Lead в JobTiger

Брой участници

Няма лимит

Час на обучението

14:15 на 30.11.2016г.

Предприемачески опит от първа ръка - ABLE -

Описание

Тодор и Недялко са членове на Асоциацията на българските лидер и предприемачи (ABLE) и ще споделят с вас своя практически опит при създаването на успешни (засега ) компании. Ще научите от първа ръка какво се изисква, за да създадете бизнес, как са се проваляли Тодор и Недялко и с кои подход са били успешни.

Тодор изследва предприемаческия начин на мислене като докторант на Факултета по математика и информатика на Софийския университет. Той ще сподели с вас как мислят успешните предприемачи.

Недялко е начело на изключително успешна компания за разработка на мобилни приложения и ще сподели с вас как предприемаческия начин на мислене се прилага успешно напрактика.

Ще бъде интересно, заповядайте!

Водещи на обучението

Тодор Саракчиев

Недялко Недялков

Брой участници

Няма лимит

Час на обучението

12:00 на 29.11.2016г.