Karoll

Ако имате подчертан интерес към търговията с финансови инструменти и колективните схеми на инвестиране, Карол ще бъде специално за вас на 3 декември в УНСС

КАКВО: Обучение „Портфолио мениджмънт“
КОГА: 02.12.2015 (вторник)
КЪДЕ: зала „Научни съвети“, УНСС
ЧАС: 10.00ч.

През втория ден на Младежки икономически форум финасова група Карол ще проведе обучение обучение, с което ще „даде светлина“в сферата на портфолио мениджмънта:
– Видове активи;
– Как да се избират активи според профила на клиента;
– Как да се структурира портфейл.
Водещи на обучението ще бъдат водещите специалисти в своите области Михаил Димитров – инвестиционен консултант в Карол Инвестмънт, и Димитриос Лититарис – финансов анализатор В Карол Капитал Мениджмънт.
Хора, които имат подчертано силен интерес към търговията с финансови инструменти, основни познания за колективните схеми на инвестиране, финансовите пазари и финансовите активи, ще бъдат селектирани с по-висок приоритет.
Няма ограничение за специалност и курс: „Не поставяме ограничение за специалност и курс, защото има хора в нефинансови специалности със силна заинтересованост към пазарите и много повече познания от студенти, в чиято специалност се изучава това. Определено трябва да имат тези знания, за да им е полезно и интересно, иначе в рамките на два часа практическо решаване на казус няма да се справят.“
Брой участници: 3 групи по 5 човека, общо 15 човека.
Час на обучението: 10:00 на 02.12.2015г.
Финансова група Карол е група от компании, предлагащи финансови продукти и услуги. В своята над 20-годишна история, нашите услуги за търговия на местни и глобални финансови пазари, инвестиционно банкиране, управление на активи, застраховане и осигуряване, поземлено банкиране и дялово финансиране достигат до хиляди наши индивидуални, корпоративни и институционални инвеститори и клиенти. Компаниите от групата Карол са партньори и представители за България на водещи глобални финансови институции. Техните постижения във финансовата индустрия са резултат от работата на над 200 специалисти. Карол Капитал Мениджмънт е първото българско управляващо дружество, което инвестира на чужди пазари (2004). Инвестиционен посредник Карол осъществява първата сделка през online базираната платформа за търговия КОБОС (2003). Корпоративен университет Карол полага своето начало (2013). Инвестиционен посредник Карол е на първо място по брой сделки на БФБ за 13-та поредна година с над 26% от всички сделки на борсата. Това е само една малка част от постиженията на групата. Карол обучи над 1,500 души в семинари, лекции, уебинари; реализира студентската образователна програма „Карол семестър“ за 5-та поредна година; предостави годишна стипендия за докторант за 3-ти път.

Формулярът за регистрация в обученията на МИФ 2015 ще бъде отворен до 22 ноември 2015, след което всички одобрени ще получат имейл с потвърждение!


Повече информация за Младежки икономически форум можете да откриете на www.mif-unwe.org, както и на фейсбук страницата на събитието – www.facebook.com/miforum.

По публикацията работи Десислава Димитрова