Често задавани въпроси

1) В какъв формат ще протече МИФ 2016?

Младежки икономически форум "25 год. Студентски съвет" се състои от два вида събития:

- Публични срещи – лекциите, изнесени в рамките на Младежки икономически форум "25 год. Студентски съвет", ще бъдат със свободен достъп и не е нужна предварително да се заяви желание да присъствие. Участниците следва да се запознаят с програмата на МИФ 2016 и да заповядат в съответния ден на съответното място.

- Обучения – достъпът до тази форма става само след коректно попълване на заявка. Регистрацията става онлайн на уеб адрес: www.mif-unwe.org, в срок до 23 ноември 2016, 23:59 часа.

Всички регистрирани участници ще получат електронно писмо с информация дали са одобрени.

ВАЖНО: За някои от обученията имат ограничен брой участници, които ще бъдат подбрани от обучаващите на база мотивацията, посочена в заявката за участие.

2) Студенти от други висши училища могат ли да вземат участие в МИФ 2016?

Да, в концепцията на Младежки икономически форум "25 год. Студентски съвет" е заложено право на участие да имат всички студенти (вкл. Еразъм или пребиваващи по други програми и проекти), които са подали коректна заявка за участие в обученията или са дошли в съответния ден и час за провеждане на публична среща.

3) Възможно ли е да участвам в МИФ 2016, ако не съм студент?

Да, в МИФ 2016 могат да вземат участие всички ученици, семестриално завършили и/или дипломирани студенти, млади предприемачи, студенти с прекъснати студентски права, вече завършили лица, млади хора, непреминавали през висше учебно заведение и др.

Кандидат-участниците трябва да имат интереси в областта на създаването и управлението на бизнес в България.

4) Как да се запиша за участие в обученията на МИФ 2016, ако не съм студент?

Лицата, желаещи да вземат участие в обученията на Младежки икономически форум "25 год. Студентски съвет", задължително избират заглавията на тези, които отговарят на интерсите им, и попълват заявка за участие.

a) За ученици:

✔ Задължително се попълват "Име и фамилия", "Имейл", и "Телефон"

"Специалност", ако е приложимо, в противен случай "N/A", "No", "Не" или друго

"Курс" – попълва се в кой клас е участникът (напр. 12кл.)

"Университет" – поставя се името на училището (напр. I АЕГ)

b) За лица непреминавали през висше учебно заведение:

✔ Задължително се попълват "Име и фамилия", "Имейл", и "Телефон"

"Специалност" - "N/A", "No", "Не" или друго

"Курс" – "N/A", "No", "Не" или друго

"Университет" – "N/A", "No", "Не" или друго

c) За семестриално завършили и/или дипломирани студенти и студенти с прекъснати студентски права:

✔ Задължително се попълват "Име и фамилия", "Имейл", и "Телефон"

"Специалност" – "Завършена/прекъсната" + специалността, по която сте се обучавали ( напр. Завършил Индустриален мениджмънт)

"Курс" – "N/A", "No", "Не" или друго

"Университет" – "Завършил/прекъснал" + университета, в който сте се обучавали (напр. Прекъснал РУ)

ВАЖНО: Посочените данни за попълване са само примерни, с цел улесняване на процеса по подаване на заявки за участие. Ще се считат за успешни всички заявки с разбираемо съдържание!

5) Задължително ли е да уча или да съм завършил специалност с икономическа насоченост?

Не, не е задължително! Идеята на МИФ 2016 е да даде полезни знания и съвети на хора с предприемачески дух и идеи във всяка сфера на заобикалиящата ни среда. МИФ 2016 е ориентиран към всички млади хора, които желаят да развиват бизнес в Бългрия, незасимисимо от сферата.

6) Има ли лимит на броя обучения, в които мога да взема участие, в рамките на МИФ 2016?

Лимитът за участие в броя на обученията на МИФ 2016 е 3 обучения. Всеки кандидат-участник може да подаде заявка от за едно до три практически работилници. Участниците попълват мотивация за всяко обучение по отделно.

Мотивации от типа "Написаното за по-горното обучение се отнася и за това", не се приемат!

7) Има ли такси за участие в Младежки икономически форум 2016?

Такси за участие МИФ 2016 НЯМА – ако някой поиска от вас сума, за да подадете зявка за участие или за да бъдете одобрен, молим да се свържете с нас незабавно на посочените контакти.

Целта на организаторите и партньорите на МИФ 2016 е да се даде на младите хора в България възможност да се запознаят с различни възможности и гледни точки, свързани с икономическата обстановка в България.

8) Ще получа ли сертификат за участието си в МИФ 2016?

Да, всички селектирани участници, завършили обучението, ще получат сертификат с подпис и печат от обучителите.

За посетителите на публичните лекции-дискусии не са предвидени сертификати.


Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с екипа на МИФ 2016 чрез контакт формата в уеб сайта или във Фейсбук страницата на събитието